Bouw

Opdrachtgever? Beslis dan tijdig.

Door |oktober 27th, 2021|Bouw|

De traditionele aannemingsovereenkomst krachtens het Burgerlijk Wetboek en de UAV 2012 is nog steeds populair bij opdrachtgevers. Middels de traditionele aannemingsovereenkomst behoudt de opdrachtgever in grote mate de controle over het gehele bouwproces. Echter, zonder nadere afspraken in de aannemingsovereenkomst is de aannemer enkel verantwoordelijk voor de uitvoering en rusten er op de opdrachtgever diverse verplichtingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Een van de verplichtingen van de [...]

Fijne Bouwvak!

Door |juli 30th, 2021|Bouw|

Consultancy& wenst iedereen een fijne bouwvak! Na een jaar waarin Consultancy& voor verschillende aannemers de sjablonen voor de onderaannemingsovereenkomsten in BouwWorks heeft geïmplementeerd, vele bouwteam- en aannemingsovereenkomsten heeft beoordeeld en diverse bouwprojecten juridisch heeft begeleid, genieten wij deze zomer als juridische adviseurs voor de bouw eveneens van de welverdiende bouwvak. Hoewel wij met een lagere bezetting aan het werk zijn deze zomer, zijn wij gewoon bereikbaar.

Een bouwteamovereenkomst is niet vrijblijvend!

Door |juli 8th, 2021|Bouw|

Na ruim 17 jaar is de opdrachtgever nog gehouden aan zijn verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst. Bouwteam Een bouwteam is een samenwerkingsverband om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. De aannemer brengt zijn kennis en ervaring in op het gebied van de uitvoering, de planning en de kosten. Met de vroegtijdige samenwerking krijgt de opdrachtgever een ontwerp waarbij de prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan. De [...]

Met deze tekeningen kunnen wij niet bouwen

Door |mei 20th, 2021|Bouw|

Het definitief ontwerp (DO) is klaar, de aannemingsovereenkomst is ondertekend en de aannemer is volop bezig met de voorbereiding van de bouw. Echter, komt de aannemer al snel met het bericht dat de tekeningen onvoldoende informatie bevatten om mee te kunnen bouwen. De architectentekeningen zijn in het bouwproces een onmisbare bron voor iedere partij. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de NEN 2574 opgesteld [...]

De onderaannemingsovereenkomsten in BouwWorks afgestemd op het gebruik

Door |april 15th, 2021|Bouw|

Samen met BouwInfosys heeft Consultancy& voor verschillende aannemers de sjablonen voor de onderaannemingsovereenkomsten in BouwWorks geïmplementeerd. Door de toevoeging van automatische verwijzingen in de onderaannemingsovereenkomsten wordt er op een praktische manier aangesloten op het alledaagse gebruik van de onderaannemingsovereenkomsten bij de aannemers. Door de verwijzingen op de juiste plek te zetten in de drie sjablonen wordt de tenaamstelling, ‘battle of forms’ en meer- en minderwerk procedure [...]

Bouwend aan een evenwichtige verhouding

Door |maart 11th, 2021|Bouw|

Als Juridische adviseurs voor de bouw bouwt Consultancy& mee aan een evenwichtige verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met de juridische kennis vanuit de praktijk heeft Consultancy& de teksten van de UAV-GC 2020 voorzien van opmerkingen. Benieuwd naar de opmerking van Consultancy& op de tervisielegging van de UAV-GC 2020… deze vindt u in de link. Opmerkingen UAV-GC 2020

Het meerwerk komt achteraf wel…

Door |januari 21st, 2021|Bouw|

Ondanks de krappe planning is het toch gelukt. De laatste werkzaamheden worden afgerond, de bouwhekken zijn reeds afgevoerd en de opdrachtgever is tevreden. Tijdens de bouw hebben wij ook nog de aanvullende wensen van de opdrachtgever kunnen uitvoeren. Voor de oplevering moet het meerwerk nog wel even worden gefactureerd naar de opdrachtgever… Meerwerk zijn de kosten die voortkomen uit toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de [...]

De verplichtingen van de aannemer conform de Wet Kwaliteitsborging

Door |december 19th, 2020|Bouw, WKb|

Dat de verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, van aannemer tot onderaannemer, wordt gewijzigd door de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is helder. Echter, wat zijn deze wijzigingen? Welke invloed hebben deze op het bouwproces? en zijn de wettelijke voorwaarden voor iedere opdrachtgever gelijk? Om met de laatste vraag te beginnen. Nee, de Wet kwaliteitsborging is er met name op gericht om de positie van de private opdrachtgever [...]

Akkoord gemeenten en Rijk over de Wet Kwaliteitsborging (WKb)

Door |november 13th, 2020|Bouw, WKb|

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging op 1 januari 2022. In het akkoord wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven. De gemeenten krijgen de [...]