Dat de verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, van aannemer tot onderaannemer, wordt gewijzigd door de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is helder. Echter, wat zijn deze wijzigingen? Welke invloed hebben deze op het bouwproces? en zijn de wettelijke voorwaarden voor iedere opdrachtgever gelijk?

Om met de laatste vraag te beginnen. Nee, de Wet kwaliteitsborging is er met name op gericht om de positie van de private opdrachtgever te verbeteren. De wetgever heeft dan ook nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen consumenten en de professionele opdrachtgevers. Van de professionele opdrachtgever wordt verwacht dat hij zijn eigen belangen kan vertegenwoordigen en op de hoogte is van de gebruiken in de bouw. De voorwaarden voor een aannemingsovereenkomst met een professionele opdrachtgever liggen in het verlengde van de bestaande situatie en blijven meer en deels van regelend recht.

Echter, zijn de voorwaarden verbonden aan een aannemingsovereenkomst met een private opdrachtgever minder vrijblijvend van aard. Sterker deze zijn meer en deels van dwingend rechtelijke aard

Wilt u weten wat uw verplichtingen zijn. Schrijf u dan in voor de workshop in 2021: De doorwerking van de Wet Kwaliteitsborging in het Burgerlijk Wetboek.