De traditionele aannemingsovereenkomst krachtens het Burgerlijk Wetboek en de UAV 2012 is nog steeds populair bij opdrachtgevers. Middels de traditionele aannemingsovereenkomst behoudt de opdrachtgever in grote mate de controle over het gehele bouwproces. Echter, zonder nadere afspraken in de aannemingsovereenkomst is de aannemer enkel verantwoordelijk voor de uitvoering en rusten er op de opdrachtgever diverse verplichtingen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Een van de verplichtingen van de opdrachtgever is om tijdig zorg te dragen voor de benodigde gegevens ten behoeve van de uitvoering. Deze gegevens bevatten onder meer het bestek en de bestektekeningen waarvoor u als opdrachtgever ontwerpverantwoordelijk voor bent. Eveneens dient de opdrachtgever tijdig beslissingen te nemen om er zorg voor te dragen dat er geen vertraging in de uitvoering ontstaat.

Wanneer de opdrachtgever te kort schiet in het tijdig nemen van beslissingen en de vertraging in de uitvoering te wijten is aan de te late beslissingen wordt dit toegerekend aan de opdrachtgever indien de aannemer stelt dat hij vertragingsschade heeft geleden. De nadelige gevolgen die de te late beslissingen met zich meebrengen voor de aannemer zijn dan ook voor rekening en risico van de opdrachtgever.

In een recent vonnis is een opdrachtgever veroordeelt tot het vergoeden van de vertragingsschade aan de aannemer van € 10.000, – per dag, welke grotendeels te wijten was aan het verzuim om te beslissen. De rekening voor de opdrachtgever in de onderhavige casus bedroeg ruim € 330.000, – aan vertragingsschade.

Zorg dat u als opdrachtgever grip krijgt op het bouwproces. Laat de gegevensbehoefte van de aannemer, zoals de invulling van een stelpost, vastleggen in de planning en bewaak deze aan de hand van het kritieke pad.

De directievoerders van Consultancy& zijn bekend met al uw rechten en plichten in het bouwproces en bewaken het evenwicht hiervan gedurende het gehele bouwproces. Benieuwd hoe Consultancy& het evenwicht van de verantwoordelijkheid voor uw project bewaakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.