Na ruim 17 jaar is de opdrachtgever nog gehouden aan zijn verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst.

Bouwteam

Een bouwteam is een samenwerkingsverband om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. De aannemer brengt zijn kennis en ervaring in op het gebied van de uitvoering, de planning en de kosten. Met de vroegtijdige samenwerking krijgt de opdrachtgever een ontwerp waarbij de prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan. De aannemer komt door zijn vroegtijdige betrokkenheid in een gunstiger positie voor de eventuele uitvoering.

Casus

Bij de verkoop van een potentiële ontwikkellocatie in 2003 zijn partijen overeengekomen dat de ontwikkeling en realisatie zal plaatsvinden in een bouwteam. Het eerste plan blijkt niet haalbaar en het project belandt in de la. Hoe anders hangt de vlag erbij in 2018, er wordt door de koper gestart met de voorbereiding van een nieuwplan en er worden 11 aannemers uitgenodigd voor een bouwteamselectie.

Naar aanleiding van artikelen over het nieuwbouwplan verzoekt de verkoper van de ontwikkellocatie tot deelname aan het initiële bouwteam. Echter, krijgt deze nul op het rekest.

De Raad van Arbitrage veroordeeld de koper in de nakoming van zijn verplichtingen, voortkomend uit de bouwteamovereenkomst welke is overeengekomen in 2004.

De koper dient ruim 17 jaar na het aangaan van de bouwteamovereenkomst alsnog de aannemer als eerste gegadigde uit te nodigen tot het plegen van overleg en het voeren van onderhandelingen, teneinde te trachten om met de aannemer een aannemingsovereenkomst te kunnen aangaan.

De bouwteamovereenkomst in de praktijk

Veelal is een bouwteamovereenkomst slechts een formaliteit, als deze überhaupt al ter sprake komt. Het belang van een bouwteamovereenkomst wordt in de onderhavige casus nogmaals benadrukt. Het nieuwe model van de bouwteamovereenkomst, opgesteld door Bouwend Nederland, biedt het vertrekpunt voor een passende bouwteamovereenkomst. Van belang hierbij is dat de juiste definiëring wordt toegepast in de overeenkomst voor onder meer ‘het project’ en de verplichtingen van partijen.