Het definitief ontwerp (DO) is klaar, de aannemingsovereenkomst is ondertekend en de aannemer is volop bezig met de voorbereiding van de bouw. Echter, komt de aannemer al snel met het bericht dat de tekeningen onvoldoende informatie bevatten om mee te kunnen bouwen.

De architectentekeningen zijn in het bouwproces een onmisbare bron voor iedere partij. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de NEN 2574 opgesteld om vast te leggen welke gegevens er op de tekeningen dienen te staan. De NEN 2574 geeft voor de verschillende fases in het bouwproces de regels voor de indeling van gegevens op de tekeningen. Toch blijken de aangeleverde tekeningen regelmatig de kern van een geschil te zijn ondanks dat de fases van het tekenwerk helder lijken te zijn afgebakend.

In de praktijk ziet Consultancy& steeds vaker dat opdrachtgevers tussen twee vuren komen te zitten, enerzijds claimt de architect meerwerk voor het verder uitwerken van zijn tekeningen en anderzijds komt de aannemer met vertragingsschade en winstderving op de proppen. Links of rechtsom komt het erop neer dat de opdrachtgever opdraait voor de kosten voor het niet compleet c.q. niet op tijd aanleveren van de tekeningen.

Voorkom aanvullende kosten en geschillen met de architect en aannemer voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Maak duidelijke afspraken in de architectenovereenkomst voor welke fase in het bouwproces de tekeningen geschikt dienen te zijn. Benieuwd of u kunt gaan bouwen met uw tekeningen… Consultancy& helpt u met het opstellen en controleren van de architectenovereenkomst.