De verplichtingen van de aannemer conform de Wet Kwaliteitsborging

Door |december 19th, 2020|Bouw, WKb|

Dat de verhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, van aannemer tot onderaannemer, wordt gewijzigd door de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is helder. Echter, wat zijn deze wijzigingen? Welke invloed hebben deze op het bouwproces? en zijn de wettelijke voorwaarden voor iedere opdrachtgever gelijk? Om met de laatste vraag te beginnen. Nee, de Wet kwaliteitsborging is er met name op gericht om de positie van de private opdrachtgever [...]

Akkoord gemeenten en Rijk over de Wet Kwaliteitsborging (WKb)

Door |november 13th, 2020|Bouw, WKb|

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging op 1 januari 2022. In het akkoord wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven. De gemeenten krijgen de [...]