De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging op 1 januari 2022.

In het akkoord wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven. De gemeenten krijgen de mogelijkheid om in specifieke gevallen informatie over een project op te vragen en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan.

Met dit akkoord zijn de publiekrechtelijke belemmeringen weggenomen. Alle betrokkenen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet op 1 januari 2022. Welke gevolgen hebben de wetswijzigingen in het Burgerlijk Wetboek voor uw organisatie? Schrijf nu in voor de training De doorwerking van de Wet Kwaliteitsborging in het Burgerlijk Wetboek.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/12/akkoord-vng-en-minister-ollongren-over-wet-kwaliteitsborging