Ondanks de krappe planning is het toch gelukt. De laatste werkzaamheden worden afgerond, de bouwhekken zijn reeds afgevoerd en de opdrachtgever is tevreden. Tijdens de bouw hebben wij ook nog de aanvullende wensen van de opdrachtgever kunnen uitvoeren. Voor de oplevering moet het meerwerk nog wel even worden gefactureerd naar de opdrachtgever

Meerwerk zijn de kosten die voortkomen uit toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de aannemingsovereenkomst, ook wel bestekswijzigingen genoemd. Niks is zo veranderlijk als de bouw, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, wijzigingen ten opzichte van de aannemingsovereenkomst zijn eerder regel dan uitzondering.

Een termijn voor het kenbaar maken van het meerwerk is er niet. Echter, rusten er op de aannemer diverse verplichtingen met betrekkingen tot het meerwerk. Zo dient de opdrachtgever tijdig en ondubbelzinnig te worden gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging voor het meerwerk. De opdrachtgever dient in ieder geval voldoende tijd te krijgen om alternatieven te overwegen of om vereenvoudigingen door te voeren. Met het verweer dat er, gezien de planning, niet voldoende tijd was om de opdrachtgever te waarschuwen voor het meerwerk, handelt de rechter snel af. Tenzij de opdrachtgever zelf de noodzaak had moeten begrijpen voor de aanvullende kosten van het meerwerk.

Bij het niet juist toepassen van de verplichtingen komt het meerwerk mogelijk voor uw eigen rekeningen als uitvoerende partij. Voorkom onbetaalde meerwerkfacturen en geschillen over meerwerk, door onder meer duidelijke afspraken te maken in de aannemingsovereenkomst over het indienen van het meerwerk en de accordering tijdens de uitvoering.

Wanneer dient u uw meerwerk in? Heeft u vragen over uw verplichtingen met betrekking tot het meerwerk of over de rechtmatigheid van meerwerkfacturen. De juridische adviseurs voor de bouw van Consultancy& staan voor u klaar.