Opdrachtgever? Beslis dan tijdig.

Door |oktober 27th, 2021|Bouw|

De traditionele aannemingsovereenkomst krachtens het Burgerlijk Wetboek en de UAV 2012 is nog steeds populair bij opdrachtgevers. Middels de traditionele aannemingsovereenkomst behoudt de opdrachtgever in grote mate de controle over het gehele bouwproces. Echter, zonder nadere afspraken in de aannemingsovereenkomst is de aannemer enkel verantwoordelijk voor de uitvoering en rusten er op de opdrachtgever diverse verplichtingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Een van de verplichtingen van de [...]

Een bouwteamovereenkomst is niet vrijblijvend!

Door |juli 8th, 2021|Bouw|

Na ruim 17 jaar is de opdrachtgever nog gehouden aan zijn verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst. Bouwteam Een bouwteam is een samenwerkingsverband om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. De aannemer brengt zijn kennis en ervaring in op het gebied van de uitvoering, de planning en de kosten. Met de vroegtijdige samenwerking krijgt de opdrachtgever een ontwerp waarbij de prijs en kwaliteit in optimale verhouding staan. De [...]

Met deze tekeningen kunnen wij niet bouwen

Door |mei 20th, 2021|Bouw|

Het definitief ontwerp (DO) is klaar, de aannemingsovereenkomst is ondertekend en de aannemer is volop bezig met de voorbereiding van de bouw. Echter, komt de aannemer al snel met het bericht dat de tekeningen onvoldoende informatie bevatten om mee te kunnen bouwen. De architectentekeningen zijn in het bouwproces een onmisbare bron voor iedere partij. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de NEN 2574 opgesteld [...]

De onderaannemingsovereenkomsten in BouwWorks afgestemd op het gebruik

Door |april 15th, 2021|Bouw|

Samen met BouwInfosys heeft Consultancy& voor verschillende aannemers de sjablonen voor de onderaannemingsovereenkomsten in BouwWorks geïmplementeerd. Door de toevoeging van automatische verwijzingen in de onderaannemingsovereenkomsten wordt er op een praktische manier aangesloten op het alledaagse gebruik van de onderaannemingsovereenkomsten bij de aannemers. Door de verwijzingen op de juiste plek te zetten in de drie sjablonen wordt de tenaamstelling, ‘battle of forms’ en meer- en minderwerk procedure [...]

Het meerwerk komt achteraf wel…

Door |januari 21st, 2021|Bouw|

Ondanks de krappe planning is het toch gelukt. De laatste werkzaamheden worden afgerond, de bouwhekken zijn reeds afgevoerd en de opdrachtgever is tevreden. Tijdens de bouw hebben wij ook nog de aanvullende wensen van de opdrachtgever kunnen uitvoeren. Voor de oplevering moet het meerwerk nog wel even worden gefactureerd naar de opdrachtgever… Meerwerk zijn de kosten die voortkomen uit toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de [...]

De standaard UAV bepalingen zijn toch van toepassing?

Door |juli 29th, 2020|Bouw|

Net zoals de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van uw overeenkomsten, maken de voor het werk geldende voorwaarden conform het bestek onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Waar een simpele verwijzing naar de in de bouw toegepaste UAV2012 zou volstaan, wordt de paragraaf met de voor het werk geldende voorwaarden van het bestek alleen maar dikker. De contractsvrijheid vormt een van de drie grondbeginselen van het contractenrecht. [...]