Net zoals de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van uw overeenkomsten, maken de voor het werk geldende voorwaarden conform het bestek onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Waar een simpele verwijzing naar de in de bouw toegepaste UAV2012 zou volstaan, wordt de paragraaf met de voor het werk geldende voorwaarden van het bestek alleen maar dikker.

De contractsvrijheid vormt een van de drie grondbeginselen van het contractenrecht. Waarbij de vrijheid wordt beperkt bij een overeenkomst met een consument, geldt er tussen professionele partijen opererend in dezelfde branche haast een ongelimiteerde vrijheid. Partijen mogen dan ook binnen de grenzen van de wet opnemen in de overeenkomst wat zij willen. Afwijkingen van de UAV vallen dan ook onder de contractsvrijheid van partijen. Dit lijdt met name bij de opdrachtnemer geregeld tot nare verrassingen in een geschil.

Het achteloos voorbij bladeren van het voor het werk geldende voorwaarden, om gelijk door te gaan naar paragraaf 05.00 of 10.00, kan u als opdrachtnemer duur komen te staan. Ook hier geldt het credo voorkomen is beter dan genezen.

Onderstaand geven wij uw een aantal handvatten om verrassingen op voorhand te ondervangen:

& Scan het algemene deel op de navolgende bepalingen:

  • ‘Wijziging’ en ‘aanvulling’
  • Lid 90-100 van iedere paragraaf, deze zijn door de opsteller zelf aangemaakt en toegevoegd.

& Gebruik de nota van inlichtingen waar hij voor dient. Wijs expliciet op de afwijkingen van de UAV en vraag naar de redenering van de
afwijking.

& Neem de kosten die de afwijkingen met zich meebrengen op in de begroting.

Heeft u vragen over de beoordeling van de voor het werk geldende voorwaarden? of besteed u dit liever uit? neem dan vrijblijvend contact met ons op.